SynPlan hjälper över 10 000 vårdanställda att bli mer produktiva

6,7 %
kostnadsbesparing
5 %
ökning av antalet heltidsanställda
50 %
tidsbesparing i planeringsuppgifter
Betrodd av