Effektiv planlegging av turnus i helsesektoren ved hjelp av smarte verktøy

Smart planlegging kan redusere antall deltidsstillinger, gi ansatte en mer forutsigbar arbeidshverdag, øke trivsel og gi trygghet for ansatte og pasienter. Lær mer om hvordan man kan effektivisere planleggingen ved bruk av kunstig intelligens og gode verktøy.

Trondheim kommune har sammen med VNNOR gjort et pilotprosjekt for å teste den nye løsningen med støtte fra Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune. Hvordan gjorde de det? Og hvordan tar du vare på brukere og ansatte på best mulig måte? Kan gode resultater fra pilotprosjekter gi grunnlag for å bygge videre på?

Om du er kommuneleder, avdelingsleder i primærhelsetjenester, økonomisjef eller jobber innen HR, er dette et nyttig webinar for deg. Bedrifter vil også ha nytte av å se hvordan kunstig intelligens brukes på dette området.

Dette er et samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU, VNNOR og Norway Health Tech, og vi presenterer erfaring, læring og resultater fra Nasjonalt Innovasjonsprosjekt om bruk av kunstig intelligens i turnusplanlegging.

Vi inviterer til å delta i et konsortium for å dele erfaring og kunnskap.

Webinaret kan sees i opptak HER

 

 

 

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Norway Health Tech.

Share
Related post